Home

Författarfonden styrelse

Sveriges författarfond | Box 6243 | 102 34 Stockholm | 08-440 45 50 | svff[kanelbanan]svff.se | Box 6243 | 102 34 Stockholm | 08-440 45 50 | svff[kanelbanan]svff.s författarfonden tillerkänner vissa högt kvalificerade och yrkesverksamma författare, översättare, tecknare och fotografer en ersättning som fastställs på andra grunder än den generellt fastställda ersättningen per utlånad bok. Utöver den särskilda ersättningen finns kompletterande arbetsstipendier a När författarfonden inrättades bestämdes det att styrelsen för fonden skulle vara sammansatt av representanter från vissa författarorganisationer och staten. Styrelsen består i dag av en ordförande och tretton andra ledamöter inklusive ersättare för dessa Därtill har författarfonden valt att prioritera de längre åtagandena för de högt kvalificerade och renodlat yrkesverksamma upphovsmännen och översättarna. Detta innebär samtidigt att författarfonden söker höja andelen stipendier m.m. som utgör skattepliktig och pensionsgrundande inkomst. Kostnaden blir störr

Sveriges författarfond - svff

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Ersättning, kallad biblioteksersättning, utgår enligt Förordningen om Sveriges författarfond (1962:652) för användningen av upphovsmannens verk genom bibliotek. Frågor rörande fonden och dess användning handläggas av en styrelse Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för dig som är verksam som författare eller litterär översättare. Vi har funnits sedan 1893 och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet En kontroll med författarfondens kansli visar att det för närvarande är två personer i styrelsen för Sveriges Författarförbund som har garanterad författarpenning. På den punkten har Jan Guillou uppenbarligen fel. - Det känns som jag hört allt förut, jag tar inte illa vid mig längre, säger Fredrik Sjöberg Huvudorganisation för Sveriges författare och översättare. 20 maj, 2021 Jag har arbetat med folkbildning under större delen av livet men också provat på stuveriarbete i Malmö frihamn och att driva hotell och restaurangrörelse i ett femtontal år. De senaste 20 åren har jag mognat så pass som människa att jag skrivit och kommit ut med ett antal böcker, främst om resor, mat och.

Den gemensamma nämnaren för de av Författarförbundet tillsatta ledamöterna i Författarfondens styrelse och arbetsutskott är tvärtom att de huvudsakligen är utgivna av Bonniers, samt att de, trots att de är aktiva styrelseledamöter, själva uppbär garanterad författarpenning Per Englund sitter i Fotoförfattarnas styrelse och har även varit Svenska Fotografers Förbunds representant i Sveriges författarfonds styrelse. Första frågan, vem kan söka stipendierna?-Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek aktörer har Sveriges författarfond en stor styrelse. Vid styrelsemötena deltar i regel både ordinarie ledamöter och suppleanter, vilket innebär att sammanlagt 28 personer kan närvara vid mötena. Som en jämförelse består styrelsen för Konstnärsnämnden av elva ledamöter och styrelsen för Statens kulturråd av nio ledamöter

Styrelsen för Sveriges författarfond lagen

 1. Författarfonden har för arbetsstipendier och liknande två huvudsakliga ansökningsomgångar, men vissa stipendier m.m. söks bara en gång om året. Bidrag för resor och internationella utbyten beslutas fem gånger per år. Samtliga ansökningstider och beslutsdatum våren 2021 (pdf) Ansökan kan göras direkt här på webbplatsen
 2. Konstnärsnämnden och Författarfonden fördelar medel till enskilda konstnärer och författare, som kan ansöka om pengar genom stipendier. Hur ansöker man om stödet? Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet - stöd till enkilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet
 3. Robert Nyberg är Svenska Tecknares representant i författarfondens styrelse och är till yrket själv satir- och barnbokstecknare. Här nedan reder han ut begreppen kring författarfonden: Varifrån kommer de pengar som fonden delar ut
 4. Styrelse. Josefine Engström, ordförande. Lars Fuhre, vice ordförande. Joanna Hellgren. Stina Löfgren. Jakob Wegelius. Marcus-Gunnar Pettersson. Nille Svensson. Johan Lindström
 5. Författarfonden. 1954 fastslog regeringen biblioteksersättningens grundmultipel till 3 öre per lån och författarpenningen till 2 öre upp till de 50 000 första lånen, därefter 1 öre. Efter riksdagsbeslut bildades Sveriges författarfond som skulle handha de medel som kom in via bibliotekslånen
 6. dre än elva tidigare beviljats olika stipendier och bidrag från författarfonden. Av de sammanlagt 28 ordinarie ledamöterna och suppleanterna som i dag sitter i författarfondens styrelse har 22, innan de tog plats i styrelsen, beviljats olika stipendier av fonden. Åtta av dem har livstids statlig författarlön

De kunde ju lägga en del av vinsten från den ökade försäljning som väntas efter momssäkningen i pensionsfonder för sina författare, säger Madeleine Grive, styrelseledamot i Författarfonden Per Englund sitter i Fotoförfattarnas styrelse och har varit Svenska Fotografers Förbunds representant i Sveriges författarfonds styrelse de senaste fyra åren. (I år kommer Fotoförfattarnas ordförande Annika Thörn Legzdins ta över den platsen. Upphovsmännen har stort inflytande över hur pengarna fördelas, genom att de är i majoritet i fondens styrelse. Men enligt kulturutredningens förslag ska Författarfonden flyttas in i den nya myndigheten för konstarterna, som ska fördela bidrag till alla olika konstutövare och konstformer Författarfonden ansvarar för utdelningen av 10 miljoner från krispaketet. De har fått in 438 ansökningar, totalt handlar det om en summa på 42 miljoner. - Det kommer inte att räcka till alla Vad gäller bedömning av kvalitet så har Författarfonden en styrelse och ett Beredningsutskott som lägger ner ett stort och mycket noggrant arbete på att läsa böcker och bedöma kvalitet, kontinuitet m.m. hos de bokskapare som söker stipendier

Styrelsen för Sveriges författarfond Proposition 2014/15

DEBATT. Jesús Alcalá hävdar på SvD Brännpunkt 2/3 att Sveriges författarförbund inte håller sig till sanningen om Författarfonden. Han tycker att vi målar upp ett hot som inte finns när vi kritiserar Kulturutredningens förslag att ersätta fonden med en stor enrådsmyndighet, ledd av en generaldirektör utan styrelse. Vi vill bevara Författarfonden i dess. Under flertalet år har bland annat Författarfonden betalat ut organisationsbidrag till Författarförbundet, Föreningen Svenska Tecknare, Svenska Fotografernas förbund. Det är också dessa organisationer som dominerar sammansättningen i Författarfondens styrelse Det är heller inget hinder att man har en ordinarie stipendieansökan insänd till författarfonden/ dramatikerrådet, eller att man har ett pågående stipendium eller liknande under innevarande år. Stipendierna kan sökas digitalt på författarfondens webbplats, www.svff.se. Där finns också mer information och vägledning för sökande Författarfondens styrelse består av ett 30-tal personer. Att beröva författarna Författarfonden och författarpengen på bibliotek och att helt enkelt frångå uppgörelsen som garanterat upphovsmän pengar är avtalsbrott. Det kan väl inte vara Kulturutredningens upphovsmäns mening

Sveriges författarfond - Wikipedi

Författarförbundet vill bevara den fristående och väl fungerande Författarfonden i dess nuvarande form. Idag får författarna ersättning för att deras böcker fritt lånas ut på biblioteken. Ersättningen fördelas solidariskt genom Sveriges författarfond i förhållande till boklånen och som stipendier av olika slag Övriga bidragsfördelande aktörer är Konstnärsnämnden, Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. Regeringen föreslår även ett krisstöd på 125 miljoner kr till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner för uteblivna intäkter till följd av pandemin, bland dem Unga Klara och Skansen Författarfond synonym, annat ord för författarfond, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av författarfond författarfonden författarfonder författarfonderna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer De hann precis få veta att staten garanterar dem inkomst livet ut. Förra veckan fick de beskedet - i dag stoppar regeringen systemet. Här är de sex konstnärerna som kan vara de sista att få 214 000 kronor per år. Men regeringens förslag får kritik Det finns ingen anledning att misstro Kulturutredningen, skriver författaren Jesús Alcalá i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Författarförbundet håller sig däremot inte till sanningen i.

Författarfonden. av Mats Berggren | jun 3, 2014 | Författare, Gästbloggare | 0 comments. I dag har Sveriges Författarfond styrelsemöte. Det är nu vi - efter grundlig beredning - beslutar om vilka som ska få vårens stipendier. Snart - kanske redan i morgon - kommer 811 författare att få brev med besked Här får du svar på de flesta av dina frågor om Svenska Filminstitutet och vår verksamhet För att kunna bli medlem med rösträtt krävs att du är med SAMI och att du har fått ersättning vid två utbetalningstillfällen, du ska också själv stå som innehavare av rättigheterna. Ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och bevittnad, samt skickas med post. Beslut om medlemskap tas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte Konstnärsnämnden och Författarfonden har fördelat antalet inkomstgarantier mellan sig genom ett gemensamt avtal. 2010 hade Konstnärsnämnden 122 av dessa och Författarfonden 35. Under 2010 och början av 2011 avled sex konstnärer med inkomstgaranti, varav en författare

Om oss - Författarförbunde

I svävande och substanslösa formuleringar som motiv för omdaningen av ett välfungerande ersättningssystem (där hela fonden är självfinansierad och i vars styrelse företrädare för såväl upphovsmännen som staten sitter) vill kulturministern enligt egen utsago skapa ett mera modernt och transparent system, vilket för alla med insikt i frågan verkar vara helt gripet ur luften Styrelse Strategiska mål Arbetssätt Beredningsgrupper Proaktiva satsningar Årsberättelse Kontakt Medarbetare På gång Lediga tjänster RJ:s årsbok Om webbplatsen Om personuppgifter Stiftelsens ändamål. 2017-12-05. Stiftelsen Riksbankens. Stipendier från Författarfonden. Dessa fotografer får stipendier från Författarfonden. Vid Sveriges författarfonds styrelsemöte den 6 december fördelades följande stipendier till fotografer. Totalt fördelades 13 femåriga stipendier, 20 tvååriga stipendier samt 117 ettåriga stipendier Bokutredningens betänkande. Hösten 1952 var Bokutredningen klar med sitt arbete i och med betänkandet SOU 1952:23. Bokutredningen föreslog olika ersättningsnivåer till författarna vid biblioteksutlåning. 1 öre per lån som skulle ge 274 000 kronor, 2,5 öre per lån som skulle ge 685 000 kronor och 5 öre per lån som skulle ge 1 370 000 kronor Ersättningen som staten betalar till författarna är 118 öre per boklån, dessa pengar betalas ut till Författarfonden

Ansökan till Kulturrådets tredje krisstöd öppnar snart. Inom de närmaste dagarna publiceras ansökningstiderna för det nya krisstödet. Ansökningsperioden kommer att vara öppen en relativt kort period I veckan kom beskedet om hur de 500 miljonerna till kulturbranschen ska fördelas. Aktörer på kulturområdet kan nu söka pengar från Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Filminstitutet, men många yrkesverksamma inom kulturområdet kan inte ta del av dessa medel Tommy Arvidson, från författarfondens styrelse berättar och svarar på frågor om detta i samband med Erik Östenssons vernissage på. Galleri Breadfield, Föreningsgatan 49 i Malmö, den 21 februari. Kl 17.00. Programmet är ett samarbete mellan CFF - Centrum för fotografi, SFF - Svenska Fotografers Förbund och Galleri Breadfield i. Kulturrådets styrelse preciserade på fredagen sina riktlinjer för bedömningar och prioriteringar. Filminstitutet och Författarfonden 130 tillsammans. Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och upjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19

Per José Karlén har jobbat med ämnet illustration och som entreprenör sedan 2002. Magisterexamen från Royal College of Art. Han har undervisat på skolor som: Beckmans, Berghs, Leksands folkhögskola, Konstfack, Forsbergs, Nyckelviksskolan och Södra Stockholms Folkhögskola. 2019 tilldelades han 3-årigt arbetsstipendium från författarfonden och har jobbat frilans som konsult och. STYRELSE (nya styrelseledamöter, valberedningens förslag) Johan Lindström Johan, född 1980, har sin bakgrund inom 3d-animation, utbildad på Göteborgs konstskolas målerilinje och sedan Datorgrafikprogrammet på Luleå tekniska universitet. Hans yrkesbana började inom spelbranschen där han arbetade i fem år Författarförbundet, Dramatikerförbundet och Teaterförbundet för scen och film uppmanar Region Uppsala att behålla de estetiska linjerna på Wiks folkhögskola

Till försvar för Sveriges Författarfond Anna-Lena Lodeniu

David Ericsson läser Kulturutredningen och kommer på att det finns stora likheter mellan konstnärer och lönearbetare, och mellan hotet mot Författarfonden och attacken mot a-kassan 17 fotografer har fått arbetsstipendium från Författarfonden för HT 2020. Dessutom har fonden delat ut ett stort antal extrastipendier som många fotografer har fått. Anna Clarén är representant för fotografi i Författarfondens styrelse. > sf Under 2020 kommer ytterligare 1,5 miljarder kr att gå till att stödja kulturbranscherna, som har haft stora svårigheter under pandemin. Det är ännu inte klart hur pengarna kommer att fördelas, men troligen sker det främst genom Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet och Författarfonden

Birgit Teresia Edlund, ogift Elfwén, född 18 juni 1924 i S:t Johannes församling i Stockholm, död 26 augusti 2000 i Adolf Fredriks församling i Stockholm [1], var en svensk översättare.Hon översatte huvudsakligen från engelska, men även enstaka titlar från norska, danska och tyska. Under drygt 40 år hann hon översätta runt 100 böcker; 1959-1960 under namnet Birgit Elfwén. P recis som inom alla andra yrkesområden så finns det en intresseorganisation som organiserar illustratörer, animatörer, grafiska formgivare och även just serietecknare. Svenska Tecknare (ST) erbjuder bland annat en plattform där man agerar i olika frågor som berör yrket. Det kan handla om att erbjuda råd gällande arvodesfrågor eller hjälp vid att lusläsa olika former av avtal Sveriges Författarförbund anordnar ikväll en manifestation för fri litteratur och ett bevarande av Författarfonden i dess nuvarande form. Det blir tal, facklor, torgmöte, fest och författarstafett. Manifestationen hålls med anledning av Kulturutredningens tankar på förändring av författarfonden. Saxxat från Sveriges Författarförbund Uppdraget att fördela stöden går även den här gången till Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden. Till vårens och höstens krisstöd kom cirka 6 500 ansökningar till Kulturrådet. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda. Prenumerera. Media

Hittills intervjuade aktörer under januari - april, uppdaterad 210419. Ordförande Linda Zachrison genomförde under januari inledande sonderande samtal med kultursektorn, deltog i fyra större branschhearings med sektorn arrangerade av Statens kulturråd och gjorde intervjuer med media Nu kan du få svar på dina frågor från Författarfonden och Författarnas kopieringsfond. Jörgen Gassilewski, som sitter i förbundsstyrelsen i Sveriges Författarförbund och är ledamot i författarfondens styrelse, är värd för kvällens informationsträff och modererar samtalet Stiftelsens styrelse är för närvarande Ansökningsperiod för arbetsstipendier m.m. ur författarfonden Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 1 februari - 1 mars 2016 arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning ur författarfonden Swisha ditt bidrag till Svenska Tecknares krisfond. Föreningen har öppnat upp för donationer till fonden. Institutioner, organisationer, företag och privatpersoner, såhär kan ni skänka pengar: Swisha till Svenska Tecknare på nummer 123 677 84 84 och märk din betalning med Krisfond + avsändare. Kontakt: mailadress krisfond@svenskatecknare.se

Styrelse 9 maj - 31 december 2014 Ordförande Lennart Eng Ledamöter Tyra von Zweigbergk Gunna Grähs Hanna Nilsson Karin Persson Frida Hammar Mats Simons Björn Atldax Lars Fuhre 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2014 Födda på 20-talet: 13 30-talet: 58 40-talet: 148 50-talet: 204 60-talet: 311 70-talet: 340 80-talet: 241 90-talet. Ett flertal statliga krisstöd och insatser har beslutats med anledning av coronas effekter. Kulturförvaltningen möter många frågor om stöden i dialoger med kommunerna i stockholmsregionen. På den här sidan har vi samlat nyheter, rapporter och en sammanfattning av de insatser och stöd som riktar sig till olika delar av kultur och föreningslivet.Läger och cuper under sommare

Författarförbundet - Huvudorganisation för Sveriges

Konstnärsnämnden har kartlagt arbetsmiljön för konstnärer verksamma inom områdena ord, bild och form, musik, teater, dans och film. Frågorna har gällt både fysiska och psykosociala aspekter på arbetsmiljön Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers ! Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.s Här kan du se vilka stöd som Svenska Filminstitutet har beviljat. Använd sök och filtrera om du vill få fram beviljanden bara för ett visst stöd

1 inlägg har publicerats av Textival den March 2, 2009. Sveriges Författarförbund anordnar ikväll en manifestation för fri litteratur och ett bevarande av Författarfonden i dess nuvarande form. Det blir tal, facklor, torgmöte, fest och författarstafett Dessa fotografer får stipendier från Författarfonden. Vid Sveriges författarfonds styrelsemöte den 6 december fördelades flera stipendier till fotografer. Totalt fördelades 13 femåriga stipendier, 20 tvååriga stipendier samt 117 ettåriga stipendier Författarfonden är en kulturfond som delar ut överlägset mest pengar till författare. Författarförbundets styrelse utser de personer som sitter i det råd som bereder och ger förslag för styrelsebeslut på vilka som är meriterade att få stipendierna

Beloppen varierar och fördelas av en stipendienämnd tillsatt av Författarförbundets styrelse. Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4) - Kulturrådets styrelse har gjort ett ställningstagande att det är viktigare ge en lite lägre summa till fler än att få ska få väldigt mycket, Författarfonden 30 miljoner,.

Den största delen av krisstödet kommer att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden: Konstnärsnämnden Pengarna ska fördelas till konstnärer och kulturskapare som krisstipendier och ska delas ut enligt ordinarie förordning om statsbidrag till konstnärer Nu som färsk ledamot i Piratförlagets styrelse. Läs mer:»Behagsjukan kan bli som ett gift Dessutom vice ordförande i Författarfonden som delar ut 130 miljoner kronor årligen. 44. Åsa Beckman. Biträdande Kulturchef Dagens Nyheter Nyheter | 15 Febr 2005 . Sveriges biblioteksersättning krockar med EU-regle Styrelse Styrelse 1 januari-19 april 2013 Ordförande: Lennart Eng Ledamöter: Tyra von Zweigbergk Lilian Bäckman Gunna Grähs Hanna Nilsson Karin Persson Magnus. Innan du bokar! Om du har en insamlingsplats i närheten så är vi tacksamma om du väljer det i första hand så kan vi maximera nyttan. Myrorna erbjuder hämtning av glas/porslin, husgeråd, böcker, el-artiklar, leksaker, tavlor och större mängd kläder och även möbler i viss utsträckning hos både privatpersoner och företag på flera orter i landet

Av de 28 ordinarie ledamöterna och suppleanterna i fondens styrelse har åtta statlig författarlön på livstid och 22 har beviljats olika stipendier av fonden. men 1984 hade han det tydligen knaprare, om man ska analysera det han skrev till författarfonden. (Texten från Expressen) Authors' trust (Författarfonden), and in what ways they want to change it. I also try to distinguish the authors' thoughts about h ow the scolarships from the Authors ' trust are distributed. What kind of authors do they think are favoured when the money is distributed and what kind of authors are treated unfairly

Påfund som författarfonden och att man betalar extra pengar via varje bio-billjett till svensk filmpolitik kan omöjligen bidra till ökad spridning av kultur utan bara leda till ett förakt för kultur och kulturarbetare hos allmänheten Stipendierådets styrelse består av 13 ledamöter varav Författarförbundet utser åtta. Det är i huvudsak från biblioteksersättningen som fonden får sina pengar. Det i särklass viktigaste är den litterära kvaliteten. Författningsperioden för varje tillsatt ledamot är ungefär tre år Jörgen Gassilewski rapporterade från styrelsemöte på Författarfonden. Författarförbundet, Svenska Tecknare och Fotografernas Förbund vill behålla samma nivå på organisationsbidraget och det finns planer på att fasa ut de tvååriga stipendierna till förmån för treåriga Författarfonden (vars medel utgörs av en löjeväckande liten kompensation för bibliotekens enorma upphovsrättsstöld och prisdumpning av marknaden) premierar hög produktionstakt. Det är en anledning till att författarna bara skriver medelmåttiga böcker RJ:s åtgärder kopplade till covid-19 På grund av covid-19-utbrottet har RJ vidtagit ett antal åtgärder. RJ gör allt för att säkerställa att forskare med RJ-m..

Dramatikerförbundets styrelse består nu av Alex Haridi, Birgit Hageby, Magnus Lindman, Daniel Karlsson, Dennis Magnusson, Isabel Cruz Liljegren, Gertrud Larsson, manusförfattare och översättare i form av stip endier från Författarfonden. Läs mer. 27 april, 2020 Trettio miljoner extra fördelas under hösten av Författarfonden till bland andra kulturjournalister. Deadline är ganska snart, den 15 oktober. Läs mer på Författarfondens hemsida. Frilans Riks styrelse. Författare Infoansvarig Postat 8 oktober, 2020 10 oktober, 2020 Kategorier Stipendie innehavare av Konstnärsnämndens styrelse. Nu gällande överenskommelse innebär att 35 av de 157 rummen skall besättas genom beslut av Författarfonden. Garantin uppgår per år till ett belopp motsvarande fem gånger basbeloppet. Vid ingången av år 2005 var basbeloppe Hör av dig till oss på Medlemsservice och berätta vilken låt eller album det gäller och vad som blivit fel, så hjälper vi dig att rätta till det. Efter att SAMI-listan är inskickad kan du endast göra vissa tillägg, det gör du inne på din diskografi på Mina Sidor. Du kan lägga till fler medverkande på en låt, lägga till ISRC-kod eller låtlängd om dessa uppgifter saknas Kulturrådet har hittills fått in ansökningar om 1,8 miljarder kronor i krisstöd för inställda eller upjutna kulturevenemang i Sverige. -Det säger något om behovet och inkomstbortfallet, men inte om vad vi har möjlighet att betala ut, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin

I Författarfonden finns många starka röster och det är av stor betydelse att den som representerar oss där kan hävda det bildlitterära fältets ställning med kraft. Gunna har också suttit i Författarfondens arbetsutskott och i fondens internationella utskott som fördelat medel i form av stipendier för internationellt utbyte och resor för enskilda upphovspersoner I dag, den 24 april, kom det efterlängtade stödpaketet från Kulturdepartementet. Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden har utsetts att fördela 500 miljoner kronor till kultursektorn. Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor. Den 28 april öppnar ansökningsomgången

Bonniers författarfond Fria Tide

370 miljoner kronor till Statens kulturråd och 70 miljoner till Konstnärsnämnden. Därtill 50 miljoner till Filminstitutet och 10 miljoner till Författarfonden. Så kommer det akuta krispaket till kulturen på 500 miljoner kronor, som Regeringen fattade beslut om 20 Läs me Kulturrådets styrelse preciserade på fredagen sina riktlinjer för bedömningar och prioriteringar. Filminstitutet och Författarfonden 130 tillsammans. Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och upjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Ytterligare informatio Stöd till produktion av svensk långfilm, kortfilm och dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd. Villkor för utökat produktionsstöd med anledning av ökade kostnader pga av covid-19.

Sök stipendier ur författarfonden - SF

Magisterexamen från Royal College of Art. Han har undervisat på skolor som: Beckmans, Berghs, Leksands folkhögskola, Konstfack, Forsbergs, Nyckelviksskolan och Södra Stockholms Folkhögskola. 2019 tilldelades han 3-årigt arbetsstipendium från författarfonden och har jobbat frilans som konsult och anställd sedan 2002 Vi tipsar om hur och var du skänker det du inte längre behöver. Släng inte sådant som går att använda igen, utan se till att så mycket som möjligt används så länge som möjligt Förutom dans-karaoke, slöjd-stolar, anti-bastufest-fika och annan skit är det nu även dags för en teatergrupp att få en ny dusör. I detta fallet handlar det tydligen om Teaterrepubliken som skall göra ngt slags satir om Sverigedemokraterna. Tidigare har man gett sig på bankväsendet och apoteksutförsäljningarna. Det får de naturligtvis jättegärna göra men snälla snälla varfö Trettio miljoner extra fördelas under hösten av Författarfonden till bland andra kulturjournalister. Deadline är ganska snart, den 15 oktober. Läs mer på Författarfondens hemsida. Frilans Riks styrelse

Propositionens huvudsakliga innehål

Krismedel till Konstnärsnämnden och Författarfonden, som ska kunna sökas av professionella kulturskapare inom alla konstområden, p.g.a. uteblivna inkomster under tiden Corona drabbar sektorn, för dem som har svårt att få tillgång till a-kass Styrelseledamot i Svenska Fotografers Förbund/Författarsektionen 1994-2000. Ledamot i juryn för Svensk Bokkonst, 2005-2007. Driver sedan 2002 Pictoglas, som grundades tillsammans med Nadja Ekman. Från 2014 representant för SFF i Beredningsutskottet, Författarfonden Sofia Nordin Sofia Nordin Född 1974 Yrke Författare Översättare Nationalitet Sverige Språk Svenska Verksam 2003- Genrer Barn Ungdom Sofia Nordin, född 1974, är en svensk författare[1] och översät

Untitled Document [www

Katarina Strömgård debuterade som barnboksillustratör 1998 och har sen dess illustrerat en stor mängd barnböcker, från sagor till socialrealism och allt däremellan. 2005 vann hon Augustpriset för bästa barn-och ungdomsbok tillsammans med författaren Bo R Holmberg för bildromanen Eddie Bolander & jag och hon har tilldelats flera stipendier från bland annat författarfonden Styrelseledamot i Svenska Fotografers Förbund/Författarsektionen 1994-2000. Ledamot i juryn för Svensk Bokkonst, 2005-2007. Driver sedan 2002 Pictoglas, som grundades tillsammans med Nadja Ekman. Från 2014 representant för SFF i Beredningsutskottet, Författarfonden. Utbildning. Gerlesborgsskolan 1975-7 Birger Norman-prisets jury - som utgörs av Birger Norman-sällskapets styrelse - har utsett författaren Bo R Holmberg till pristagare för år 2016. I Birger Normans anda har Bo R Holmberg skildrat viktiga delar av Ångermanlands historia i ett flertal böcker som vänder sig till läsare i alla åldrar

Så fördelas de 500 miljonerna - Scen & Fil

Sammanfattning I detta betänkande behandlas motionsyrkanden väckta under allmänna motionstiden hösten 2001. Utskottet föreslår med anledning av två motionsyrkanden att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen om att en översyn bör göras av den individuella visningsersättningen Den fjortonde april höll Dramatikerförbundet sitt första styrelsemöte på distans. Alla i styrelsen och på kansliet kunde medverka och stämningen var inte alls så besvärad som bilden visar. Kansliets och förbundets arbete pågår för fullt, digitalt och på distans, men vi hoppas att vi snart ska kunna ses som vanligt igen

 • Hyra stuga årsvis Västra Götaland.
 • Google Cast TV.
 • BrewDog shop online.
 • Financial literacy for youth PDF.
 • Folksam återbäring utbetalning 2021.
 • Perseus Greek.
 • Wealthsimple stock Ticker.
 • Tolvmansvägen 11 Piteå.
 • Årets årsredovisning UF.
 • AMF shop.
 • Wat is Pi Coin.
 • Nano transactions.
 • CoinDesk bitcoin.
 • Abgeltungssteuer Fonds Beispiel.
 • Read only file system android emulator.
 • Lucardi ketting Zilver letter.
 • Www SCB se Osund.
 • Fibonacci Avanza.
 • Types of peer to peer network.
 • Fake $100 dollar bill.
 • Martell Noblige Systembolaget.
 • Google Play gift card phone number.
 • Samsung Pay useless.
 • Klarna Alibaba.
 • BitFund fees.
 • Telegram bot example.
 • Bygga altan på stolpar.
 • Is Einsteinium flammable.
 • Blockchain Mining.
 • T Mobile PrePaid beltegoed.
 • Binary options Australia.
 • Decred coin.
 • Trall balkong 50x50.
 • Utbildningsnivåer.
 • Handelsbanken lån bostad.
 • HubSpot social media trends 2020.
 • Litiumbatteri nackdelar.
 • Ungdomsrum tjej Inspiration.
 • Top technology hedge funds.
 • Säkerhets aktier.
 • Aesthetic text generator.