Home

Solfångare uppbyggnad

Siemens kan öppna världen för Absolicon | 2019 | Sweden

24 volt - Bygga luftsolfångar

Just den här solfångaren leder in värmen i huset från solfångaren underkant. Tanken är att luften ska värmas på framsidan av trapetsplåten och sedan sugas ned på baksidan av den. Trapetsplåten har en bredd på 108 cm och det blev bra för våra solfångare, så det var bara att köpa plåtar i de längder vi behövde Platta solfångare består av en hel absorbatorplåt som på baksidan är försedd med en rörslinga. På framsidan av solfångaren sitter där en glasskiva. Tack vare denna konstruktion som utnyttjas all solenergi som träffar panelen till värme

Solfångare - Eco Productio

 1. Olika typer av solfångare. Den enkla och primitiva varianten av solfångare med svarta plast slangar utan vare sig isolering eller glasruta (dålig verkningsgrad). Den plana solfångaren: som är uppbyggd av isolerad botten och absorbator yta, täckt av en glasruta (bra verkningsgrad, enkel montering). Vakuumröret: överlägset ovan beskrivna modeller
 2. solvärmestöd. Den tekniska livslängden för en Aquasol solfångare kan upattas till mellan 30 - 50 år. Utformning Överst ligger solfångarens tätskikt av glas med tätning av tremcoband samt silikon. Därefter följer solfångarens kantprofil, sido- och bottenisolering. I botten ligger e
 3. Solfångare med 58 mm vacuumrör är uppbyggda med ett dubbelt glasrör av högkvalitativt borosilikatglas där luften evakuerats mellan glasrören. Precis som en termos. Absorbatorn är en ytbeläggning på vacuumrörets insidan. Ett slutet värmerör av koppar, så kallad heatpipe, transporterar värme ur vakuumröret
 4. Tre enkla steg! Vi börjar med ett samtal där vi diskuterar förutsättningar för solenergi hos er. Efter det kan du luta dig tillbaka, våra experter är proffs på solceller och solfångare och tar hand om resten, allt från planering till färdigt montage. Enkelt, tryggt och snyggt!
 5. ska reflektionen av solljus bort från solcellen, och sedan två ihopkopplade kontakter som tar upp den elektriska energin som skapas

Solcellens uppbyggnad. Det finns olika sätt att tillverka en solcell. Det vanligaste är så kallade kiselceller, men det finns även tunnfilm och det pågår en ständig utveckling. Kiselkristaller. Själva solcellen består ju, som beskrivits ovan, av kisel Du har där 6 st solfångare à 2 m2, dvs 12 m2, vilket man brukar välja för ett enfamiljshus med hushåll med 4 personer. Tack, ska kolla upp dem, dock är dem väldigt lika K2 i uppbyggnad, pratade precis med värmebaronen och de skulle skicka över all gammal dokumentation

Solfångare från Handskholmen Invent SUNHOUSE15 SUNHOUSE15-Nyckelfärdig SUNHOUSE15; SUNHOUSE15-Nyckelfärdig; Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Visa skrivbordsversion. Välkomna att besöka vår webbshop. Då man talar om solfångare så är det inte samma sak eftersom solfångare omvandlar solens energi till värme via ett medium som vatten, medan en solpanel är till för att från solens strålar producera el. Så fungerar solpaneler. I solpaneler så finns det solceller som kan konvertera solenergi till elektricitet Så används solpaneler. Idag används solceller för bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla

Sedan första augusti 2018 gäller nya bestämmelser i 9 kap. 3 c § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, avseende bygglov för solcellsmoduler (eller solfångare). De nya bestämmelserna innebär att det som huvudregel inte länger behövs bygglov för att på en byggnad montera solcellsmoduler (och solfångare) som följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning Du kan behöva bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikten gäller om byggnadens yttre utseende avsevärt ändras. Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solpaneler på byggnader

Hur fungerar egentligen solceller och solfångare? Jo, en solfångare är ett system för att alstra solvärme från solens instrålning. Denna värme kan användas som uppvärmning till ett hus, och också som uppvärmning till vatten. Solceller är däremot ett system för att skapa elektricitet - solel - från solens instrålning De effektivaste når upp till cirka 10 % omvandling av solenergi till solel. Dessutom minskar amorfa solcellers produktivitet snabbare än andra typer. Electrotec Energy. Solceller och solvärme med lysande kvalitet, utmärkta prestanda och lågt pris • Funktion och prestanda hos olika typer av solfångare • Uppbyggnad av och funktion hos solvärmesystem för enfamiljshus och flerfamiljshus • Integrering av solvärmesystem i byggnader och dess energisystem. Analys av systemens energiutbyte samt investerings- och driftskostnade Solfångare har länge varit populärt i Sverige. Här finns goda förutsättningar för att klara av stora delar av hushål - lens varmvattenbehov med hjälp av solvärme. Enligt branschföreningen Svensk solenergi räcker 5 m 2 solfångare på ett villatak för att tillgodose hälften av hushållets varm - vattenbehov2. Koncentrerad solenerg

Solfångare av ölburkar - varianter - Experten

Solfångare RKR-automati

Max solfångare. Elhybrid (under utveckling) Klimattak. Passivtak (för sjukhus m.m.) Kylbafflar (för butiker, restauranger, kontor) Golvvärme. Hemsidan är under uppbyggnad. Sverige. pg@pgxproduction.se . 070-584 92 33. Per-Gunnar Erikssons inventions within sunpower sowcased and sold. PGX Production AB Hem om glas för solfångare och solceller. En kort företagspresentation Norden För alla fyra nordiska länderna finns det kunnig personal som hjälper till med att lösa komplice-rade glasfrågor inom de områden som behandlas i Glasfakta. Sverige Sedan 1976 har Pilkington Floatglas AB i Halmstad försett den skandinaviska marknaden med glas Den 1 augusti 2018 infördes nya bestämmelser i Plan- och bygglagen angående undantag från krav på bygglov för solceller och solfångare. Bygglovsbefrielsen gäller alla typer av byggnader både inom och utanför detaljplanerat område Gratis energi från solen. Fördelar och nackdelar med solenergi Innehåll dölj 1 Fördelar och nackdelar med solenergi 2 Hur solenergi fungerar 3 Ständig förbättring av tekniken 4 Krav och förutsättningar för solenergi 5 Pris & kostnader för solenergi Miljövänlig Solstrålarna är gratis Inget underhåll Klarar inte hela energibehovet Solen är en naturlig, miljövänlig och. 1.5 Rapportens uppbyggnad Först ges en bakgrund kring solenergi och de tekniker som finns för att utnyttja solenergin. Vidare ges bakgrundsfakta om Kista Galleria och dess energisystem för att sedan gå över till att ge bakgrund kring marknaden för solenergi, de ekonomiska hjälpmedel som finns och d

Solenergi. I fritidshus som främst används på sommaren kan solenergi vara ett bra alternativ. Det finns olika sätt att utnyttja solens energi, dels genom att värma varmvatten med så kallade solfångare och dels genom att producera el med solceller Bygga solvärme - men var finns informationen? SOLVÄRME. Det finns en stor potential för solvärme. Tyvärr har tekniken de senaste åren stått tillbaka för solel, mycket på grund av de frikostiga statsbidrag tekniken åtnjutit. För ett antal år sedan fanns även statsbidrag till solfångare, men när detta togs bort försvann nästan.

Aquasol solfångare AR Rätten till konstruktionsändringar utan särskilt meddelande förbehålls. 2011.05.30 Skisser Aquasol solfångare Systemskisser över samtliga modeller av Aquasol solfångare. Aquasol Big L AR Liggande solfångare, stående glas. V = varm sida, K = kall sida, G = givare. Samtliga mått i mm. Aquasol Lon Solfångare I en solfångare absorberas solvärmen av en mörk yta och värmer upp vatten i en ackumulatortank. Vattnet kan sedan användas som varmvatten eller för uppvärmning av olika lokaler. Det finns flest solfångare i Kina som står för cirka 75 procent av världsmarknaden. Europa kommer på andr Solfångare: Solfångarpaket med 2×24 st Vakuumrör . Solfångare med 58 mm vacuumrör är uppbyggda med ett dubbelt glasrör av högkvalitativt borosilikatglas där luften evakuerats mellan glasrören. Precis som en termos. Absorbatorn är en ytbeläggning på vacuumrörets insidan rören har samma uppbyggnad som en termos, vilket ger mycket bra isolering. Heatpipen påverkas inte lika mycket av omgivningstemperaturen vid kyla som absorbatorn i en plan solfångare. Varje heatpipe är en sluten krets. Om ett vakuumrör skulle gå sönder så det kan enkelt bytas ut. LESOL Vakuum kan monteras på tak, vägg eller fristående Takmonterade solfångare i Rud Utvärdering Leif Nilsson Bengt Perers Statens Energimyndighet projekt nr P21427-1 Göteborg 2004 . 2 INNEHÅLL 1 SUMMARY IN ENGLISH 3 6.3 Systemets uppbyggnad och funktion 16 7 MÄTNINGAR 18 8 DRIFTRESULTAT 19 9 RESULTAT FRÅN SIMULERING / MINSUN 25 10 NORMALISERING OCH OPTIMERING 2

RHSXB-D | Daikin

solfångare kakelugnspannan

Svesol - Sveriges effektivaste solfångare. tisdag 31 maj 2011. Svesol är specialiserade på flexibla värmesystem med stor andel solvärme. Redan tidigt i projektet involverades personal från Svesol som varit med vid uppbyggnad och utveckling av webbplatsen.. Pris & kostnader för solenergi. Solen är en gratis energikälla. De enda kostnaderna som kan uppstå är om något går sönder. Livslängden för ett solenergisystem är 20-30 år. Solfångare (10 kvadratmeter): cirka 40 000-60 000 kr (cirka 4 000 kWh värme per år). Ackumulatortank: cirka 15 000 kr

Solfångare, solceller, solvärme - Solceller i Dalarn

Hur fungerar solceller? - Save by Sola

3.1 Funktion och uppbyggnad..... 4 3.2 Material, tillverkning och miljö Rapporten avhandlar heller inte solfångare avsedda för värmeproduktion, solföljare med syfte att rotera solpanelen utefter solens rörelse över. Uppbyggnad av och funktion hos solvärmesystem för enfamiljshus och flerfamiljshus. Användning av simuleringsprogram för att beräkna årsutbyte och månadsfördelning för solfångare. Visa mer Visa mindr Varje enskild solcell genererar en låg elektrisk spänning. Flera solceller kopplas i serie och parallell i solcellsmodulen för att uppnå önskad spännings och ström nivå. En solcellsmodul består ofta av 60 stycken celler och genererar effekter mellan 240 - 270 W. Måttet på dessa moduler är 1,7 x 1,6 meter och vikt av cirka 19 kg

Enkel förklaring om hur solceller fungerar Pentho

 1. Laborationsuppställningen har tre olika solvärmesystem, varav två stycken är olika typer av plana solfångare medan den tredje typen är en vacuumrörs solfångare. Laborationsutrustningens olika system och dess uppbyggnad framgår av systemritningen, se bilaga 1 och 2. System 1 . Solfångaren är av fabrikatet Lartec 002
 2. KalbyNet AB. Södra Portgatan 28 B vån 2 Södra Portgatan 28 B, 283 50 Osby 0479-42120 service@kalbynet.se. Följ os
 3. En förändring av världens energiförsörjning är nödvändig för en hållbar miljöutveckling. Koncentrerad solenergi är en del av lösningen. I Härnösand har Absolicon Solar Collector utvecklat ett unikt solfångarkoncept med rekordhög verkningsgrad. Siemens styrsystem kommer att ha en betydande roll när Absolicon ska erövra världen
 4. Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier - Årets anläggning och Årets prestation. Vilka som plockar hem utmärkelserna för årets 18:e upplaga avslöjas på prisceremonin torsdagen den 6 maj. 2021-04-22
 5. Dessa solfångare ser till uppbyggnaden ut som en plan solfångare men innehåller Denna fläkt kan i sin tur drivas med en solcell som producerar. Och hur går processen till från att en solstråle träffar en solcell till att vi får ut el som vi kan liknas med en lasagne i sin uppbyggnad . Jämför pris på solceller - Hitta bäst pris.
 6. Effektiva solfångare av hög kvalité. Vi har ett brett sortiment av tillbehör och infästningssystem för olika monteringsalternativ (tak, vägg, mark). Till produkterna. Sidan är delvis fortfarande under uppbyggnad, vi ber om ditt överseende. Kontakta oss. 036 - 777 99 00. Ring för personlig service. info@vvsgrossen.com. Följ oss.
 7. Upplands-Bro kommun har tagit fram en solkarta till dig som privatperson, förening eller företagare i kommunen. Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under.
200w Solcellspaket PWM PERC husbil / husvagn

värmeproduktion än plana solfångare. För att matcha PVT-panelernas produktion med solceller kombinerat med solfångare krävs 74% större area än med bara PVT. För projekt med begränsad installationsarea kan därför PVT-paneler vara ett bra alternativ Vid rördragning mellan pumprum och solfångare kan två olika typer av rör användas. Antingen PVC rör eller PEM rör. Om rördragning sker så att rören inte kan dräneras på vatten vintertid så skall PEM rör användas. I annat fall så går det utmärkt att använda PVC rör och rördelar. - Solpanelens uppbyggnad Uppvärmning. Energianvändningen i ett fritidshus beror till stor del på hur mycket huset värms när det inte används. Underhållsvärme minskar risken för fuktproblem och att vattensystem fryser. Hus med isolering och fuktspärr bör helst ha underhållsvärme för att undvika fuktskador. Generellt gäller att innetemperaturen bör vara. En lättdriven plan solfångare med enkel uppbyggnad och bra prestanda. En reflektoryta. speglar även solstrålarna på undersidan av absorbatorn. Bidragsberättigade. L-formad kantlist medger enkel montering/fastsättning. Ø10. SOLVÄRMETANKAR. En bra solvärmetank skall kunna ge varmvatten även vid låga temperaturer (40-50ºC). D

Någon som kan tyda fabrikatet på dessa solfångare

I de fall där en effekt anges på en solfångare är denna effekt beräknad av SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut). Effekten är inte en reell effekt utan ska ses som ett jämförelsemått mellan olika solfångare. Det verkliga utbytet beror på solfångarnas placering, riktning, lutning, användningsområde och systemets uppbyggnad Bygglov för solceller. Behövs bygglov eller inte när man ska installera solpaneler på sitt tak? En privatperson boende på Råå upplevde krångel i samband med otydliga besked från staden. Krångelombudsmannen uppmanade stadens bygglovsavdelning att se över informationen och säkerställa att ingen uppmanas att söka bygglov i onödan 4. kunskap om system, med koppling till byggår, för värme, ventilation och tappvatten omfattande funktion, uppbyggnad, komponenter och reglermetoder 5. kunskap om värmeproducerande enheter, till exempel värmepannor, värmepumpar och solfångare samt fjärrvärmecentrale 2.1.1 Plana solfångare Den plana solfångaren är den mest traditionella modellen och dess uppbyggnad ses i figur 1 a nedan. Vanligt förekommande material vid solfångartillverkning av denna modell är aluminium och koppar. Dessa brukar även förses med en så kallad selektiv yta (oxidskikt

Plansolfångare Solfångare från Handskholmen Inven

solcell 65W monokristallin, 12V

Skarp kritik mot nya energireglerna. Termofotografering av ett bostadshus under uppbyggnad. Det röda visar värme, det blå kyla. Foto: iStockPhoto. - Boverkets nuvarande krav driver inte på utvecklingen av teknik eller metoder för energieffektivt byggande, säger Lotta Bångens på EEF. Kritik har riktats från flera håll mot Boverkets. Funktion och prestanda hos olika typer av solfångare. Materialegenskaper hos energieffektiva ytor. Uppbyggnad av och funktion hos solvärmesystem för enfamiljshus och flerfamiljshus. Integrering av solvärmesystem i byggnader och dess energisystem. Analys av systemens energiutbyte samt investerings- och driftskostnader För att pressa ner priserna har vi ett mycket begränsat sortiment. 1,22 m hög Southhaven / Seaside rund 3,60m 4.60m 5.50m Poolmodellen 1,22m hög är Slut i lager MEN beställningsbar med beräknad leverans 24 juni - 9 juli 2021. (Välj faktura vid köp, aktiveras först i samband med leverans * Konstruktionsdetaljer som visar uppbyggnad av väggar tak golv i såväl klimatskal som innerväggar och mellanbjälklag. Installationsteknik * Ventilationsflöden och drifttider för ventilation. * Data angående utrustning för värmeåtervinning i ventilationssystem eller från spillvatten till tappvarmvatten

solcell 120W monokristallin, 12V

Solpaneler - Solenerg

redogöra för de tekniska och fysikaliska principerna för solceller och solfångare, mäta och utvärdera olika solenergitekniker genom kunskap i bakomliggande fysik, dimensionera solvärme- och solcellssystem utgående från behov, med hjälp av enklare beräkningar och simuleringsprogram UPTEC ES14 001 Examensarbete 30 hp January 2014 Solar District Heating the potential of a large scale solar district heating facility in Stockhol

Solfångare för en normalstor villa kostar 2 000 - 5 000 kronor per kvadratmeter beroende på typ. Ett komplett system med solfångare och varmvattenberedare (enbart för varmvat-ten) kostar 25 000 - 50 000 kronor. Ett komplett system med solfångare och ackumulator-tank (för både varmvatten och uppvärmning) kostar 40 000 - 80 000 kronor 2020-09-03 . 1 . Kunskapsmål VVS-montör för gymnasieskolan Utbildningsplan för VVS-montörer I utbildningen står skolan för grunder i utbildningen och sedan sker den praktisk ta mått, bocka och montera rör och komponenter i olika typer av anläggningar. montering av tvättställ, WC, badkar, duschkabin, diskbänk, tvätt- och diskmaskiner samt övriga till sanitära installationer hörande apparater. för samtliga apparater ingår även montering av armatur samt inkoppling till rörsystemet Även när det gäller energibesparande åtgärder måste husen och miljön i Visby innerstad behandlas varsamt med tanke på kulturvärdena och miljön. Här behandlas energiåtgärder främst ur ett bevarandeperspektiv. Fjärrvärme Fjärrvärmen i Visby är i huvudsak baserad på biobränsle och är ett miljövänligt alternativ. En mängd fastigheter i innerstaden är anslutna till Visby. Jag har verkat sedan 1989 med effektiv användning, produktion och distribution av energi. Jag hjälper er med allt från strategisk planering till projektledning och kartläggning. Kontakta mig gärna. jonas.carlsson@ekoperspektiv.se. 070 -340 54 96. ENERGIPRODUKTION

För rördragning mellan solfångare och ackumulatortank: Tyfocor Propylenglykol - Miljövänlig värmebärare, std. 10 el. 15 liter. Ladda ner databladet Tyfocor.pdf. Monteringssatser Dykrör, stödhylsor, skruvar, kopplingar etc. för aktuellt paket: Solfångaren Inkasol® Uppbyggnad. Solfångaren byggs i vår fabrik på Orust Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, vanligtvis en vattenbaserad vätska, som för värmen vidare

Så funkar solceller & solpaneler på taket - Vattenfal

Allt från solpanelerna, optimerare och växelriktare i din solcellsanläggning är av högsta kvalitet. Det gör att du får ut maximal effekt. Du får en nyckelfärdig anläggning med 25 års effektgaranti och vi finns med dig före, under och efter ditt köp. Vi är en certifierad leverantör och säljer bara hållbart producerade solceller Köper man ett solcellssystem 2019 är det sannolikt att systemet består av solpaneler med en verkningsgrad på mellan 17 och 19%. Här går vi igenom de tekniktrender som gör att solceller blir mer och mer effektiva Hur fungerar bergvärme? Berggrunden fungerar som ett enormt batteri för solens energi. För att vi ska kunna ta tillvara på denna bergvärme behöver vi borra ett hål ner i berggrunden, normalt 100-200 meter djupt. I hålet sänks ett rör med cirkulerande vätska ned

Bygglov och detaljplan - Svensk Solenerg

Solfångare av ölburkar - varianter. Publicerad 2012-11-28 15:05. Fråga: Jim, din solluftvärmemanick var lysande. (Classic Motor nummer 11&12/2012) Emellertid, burksystemet verkar vara lite omständligt. Bara att få hål i alla burkar. Garagevarianten under uppbyggnad funktion, uppbyggnad, komponenter och reglermetoder, 5. kunskap om värmeproducerande enheter, till exempel värmepannor, värmepumpar och solfångare samt fjärrvärmecentraler, 6. kunskap om funktion hos system för fastighetsel, hushållsel och verksamhetsel samt kunskap om fördelningsberäkningar av elförbrukning Från 90-talet framåt var företagandet kring solenergi, jag var delaktig i uppbyggnad av Svenska Solgruppen och skrev den första boken om hur man själv bygger sin solfångare. Jag var kursledare och utbildade flera kursledare i solfångarbygge vilket under sent 90-tal ledde till tusentals byggda solfångare av märket LESOL Varför är trädens blad gröna? Det är klorofyllet i växternas blad som gör skogen så grön. Träd fångar solens energi med det gröna klorofyllet. Klorofyllet förvandlar solljuset till socker som behövs för att göra längre kolhydrater, det som träd och andra växter är byggda av. Träd och växter andas in det som vi andas ut, koldixoid

Solcellspanel 15 w monokristallinMilton Sverige

Solpaneler 12V & 24V. Solpaneler 12V & 24V. Här finns vårt sortiment av solpaneler för 12V & 24V. Alla våra solpaneler har monokristallina celler och hög verkningsgrad med en robust uppbyggnad Kaminens uppbyggnad Stor dörr och stor eldstad gör att du erhåller en hög effekt i kaminen. Med insatskamin 15 kan du lägga in 50 cm långa trä-längder och med insats 12 kan du lägga in 40 cm. Som standard ingår asklåda samt inbyggt spjäll i skorstensanslutning. I vårt installationspaket ingår digital termostat som styr pump sam energi, där solfångare och solceller skall ingå. Därför har ett projekt startats för att bygga upp till 1 000 m2 solfångare och 100 m2 solceller fångarens funktion och ett solfångarsystems uppbyggnad studeras ingå-ende. Därefter görs en studie för projektet Augustenborg. Dagens värmesy

 • Trendiga områden Stockholm.
 • Moeder Elon Musk leeftijd.
 • Stol Natur.
 • Probability and options trading.
 • Fortmatic wallet withdraw.
 • Puzzle Worksheets for adults.
 • Svart marmor kub.
 • Universum Sweden.
 • Hur vanligt är vindkraft i världen.
 • Paxful Mod apk.
 • Spara underskott av kapital.
 • Nevada Installment Loan license.
 • Litecoin transaction accelerator.
 • Bitcoin an eToro senden.
 • Sensalve track.
 • Is Minergate a virus.
 • Ethereum node profit.
 • Etoro music.
 • Philadelphia Marathon.
 • Goud inkoop Rijswijk.
 • Skoterförbud Kiruna kommun 2021.
 • Kreditvermittler Bremen.
 • IShares World.
 • Bmo s&p 500 index etf.
 • What does ftc stand for flight.
 • How to trade on FXTM app.
 • Blockchain healthcare startups.
 • BCHABC to INR.
 • Should I learn blockchain Reddit.
 • LIFO HIFO FIFO.
 • Wertpapiersuche Bank Austria.
 • Nickel ore Minecraft.
 • Best place to sell bitcoin Reddit.
 • Athena Bitcoin opiniones.
 • Malmö hyresrätt.
 • Kraken ideal.
 • Https K1crypto co za.
 • Konjunktur i Danmark 2020.
 • The cheapest way to buy Bitcoin.
 • Vidarefakturering omvänd skattskyldighet.
 • Utdelningsportfölj eller fonder.