Home

90 högskolepoäng motsvarar

Studietakt - heltid eller deltid när du studerar i Sverige

Utbildningen leder fram till en Yrkeslärarexamen (90 högskolepoäng), vilket motsvarar tre eller sex terminers studier (hel- eller halvfart). Den ger dig behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildning. Ämnesbehörighet som lärar

120 högskolepoäng motsvarar två års heltidsstudier. 30 högskolepoäng är alltså en termin. Hälsningar Gustav. Find a school Ask school counselor Visa alla frågor Go to Akademiska program Nyhetsbrev. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och. Den grundläggande rättsutbildningen på 120 högskolepoäng bestod av obligatoriska kurser om 90 högskolepoäng (som motsvarar juristlinjens tre första terminer) samt kompletterande kurser om 30 högskolepoäng. De kompletterande kurserna kunde vara antingen obligatoriska kurser eller specialkurser ämnesstudier som motsvarar minst 45 högskolepoäng i ämnet för behö-righet i årskurs 7-9 eller om motsvarande minst 90 högskolepoäng i äm-net för behörighet i gymnasieskolan. Yrkeslärare Sökandes utbildning ska vara en yrkeslärarutbildning i utbildningslandet. Sökandes utbildning ska motsvara minst 60 högskolepoäng varav lärar - ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng, två ämnen 90+60 eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole¬poäng), (se aktuell information på www.kau.se ) 5 § Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 har den som har ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng

heltidsstudier (90 högskolepoäng) och är en påbyggnadsutbildning som kräver legitimation som sjuksköterska. Den avslutas med barnmorskeexamen som avläggs på avancerad nivå. En högskolepoäng motsvarar då knappt 27 timmar (1 600 timmar/60 poäng) ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng, två ämnen 90+60 eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng (ämnesstudierna ska vara teknik, matematik, biologi, kemi och/eller fysik) för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier o 90 högskolepoäng, Karlstads universitet, Studieort: Karlstad Stängd för sen anmälan Spara favorit för Kompletterande pedagogisk utbildning Ta bort favorit för Kompletterande pedagogisk utbildnin

motsvarar studier om 30 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 90 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 högskolepoäng. 2016-06-0 För licentiatexamen krävs totalt genomförda 120 högskolepoäng, vilka utgörs av: • godkända kurser och andra poänggivande moment om 30 högskole-poäng • godkänd licentiatuppsats vars omfattning motsvarar studier om 90 högskolepoäng Licentiatseminarium Den forskarstuderande, respondenten, ska självständigt försvara sin licenti motsvara 90 högskolepoäng enligt andra stycket, 2. studenten innan utbildningen har fullgjort kursfordringarna som omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och 3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se För den särskilda behörigheten till inriktning mot arbete

90-102 120 Licentiat- examen Studerande med särskild inriktning mot värde, vård och omsorg 22,5 7,5 90 120 5 Examenskrav för doktorsexamen Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.5 För doktorsexamen fordras att den forskarstuderand För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B, EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 -ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om. Utbildningen leder fram till en Yrkeslärarexamen (90 högskolepoäng), vilket motsvarar tre eller sex terminers studier (hel- eller halvfart). Den ger dig be-hörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen på gymnasieskolans yrkes-program och komvux. BEHÖRIGHE Det innebär att du som inte har behörighet i företagsekonomi ska kunna visa att du har kunskaper som motsvarar kunskapsinnehållet i ämnesplanen för ledarskap och organisation lika mycket som en utbildning på 90 högskolepoäng i företagsekonomi - dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar 75-90 högskolepoäng. 9 Tillsammans skall dessa moment motsvara 120 högskolepoäng. De obligatoriska kurserna för licentiatexamen är desamma som för doktorsexamen. De omfattar sammanlagt 22,5 högskolepoäng, fördelade enligt följande. - Allmänvetenskaplig grundkurs, 7,5 h

Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk

 1. er ingår följande kurser: Ter
 2. Den är 90 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng är VFU och 60 poäng är utbildningsvetenskap. Förkunskaravet är 90 högskolepoäng för blivande lärare i årskurs 7-9 och 120 högskolepoäng för gymnasieskolan Varje ärende prövas individuellt och alla tidigare studier kan inte per automatik tillgodoräknas i en lärarutbildning
 3. är 20 veckor och ger 30 hp. En vecka motsvarar alltså 1,5 hp. Enligt det gamla systemet (före 1 juli 2007) motsvarade en veckas heltidsstudier 1 poäng (p)
Utbildning på forskarnivå - Högskolan i Borås

Av de totala 120 hp ska minst 90 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Huvudområden för masterexamen. Hälsovetenskap (science Yrkeslärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne De högskolepoäng som en sökande till utbildning fått från högskoleutbildning. Heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng, varav minst 90 med successiv fördjupning inom ett huvudområde inklusive ett examensarbete

Frågor och svar om kurspaket för kulturskolepedagoge

Om du har börjat med uppsatsen eller examensarbetet under den ordinarie terminen, kan du bara söka studiemedel för den del av arbetet som du har kvar. Om du behöver skicka in blanketten för att intyga handledning ska din hand­ledare skriva på intyget hur många högskolepoäng ditt arbete under sommaren motsvarar motsvarar det? Uppgift 11 (Procent) Glukos finns som 30 % injektionsvätska vilken kan användas för att höja blodsockerhalten vid insulinkoma. Hur många gram glukos finns det i 35 ml lösning? Uppgift 12 (Procent) 80 mg aktiv substans löses i 30 ml isoton koksaltlösning. Vad är denna lösnings styrka med avseend minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller; minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne än som anges i 1

Längd, poäng och examen - Yrkeshögskola

 1. st 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar
 2. många ml motsvarar det? Uppgift 11 (Procent) Lasse har ögondroppar Isopto-Pilokarpin 3 %. Flaskan innehåller 75 ml. Hur många g verksam substans finns det i hela flaskan? Uppgift 12 (Procent) En lösning är 95 mg/ml. Vad är denna styrka uttryckt i procent? Uppgift 13 (Gas
 3. st 90 procent av de kurser du läst på gymnasiet i Sverige, Dess längd anges i så kallade högskolepoäng, där 30hp motsvarar en ter

Information om högskolepoäng - Studentum

Kursen ges över tre terminer om vardera 15 högskolepoäng där varje termin innehåller tre delmoment. Kursen är sammansatt av delmoment som proportionellt motsvarar de högskolepoäng i ämnet matematik och matematikdidaktik som studenterna på ämneslärarprogrammet på LiU med inriktning årskurs 7-9 och matematik läser Det motsvarar ungefär en 40 timmars arbetsvecka. Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande 1. minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller 2. minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne än som anges i 1. En lärare som avses i första stycket är behörig att undervisa i det eller d

Kulturskola - studer

LÄRARPROGRAMMET, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 28 november 2001 av sektionsnämnden för lärarutbildning. Utbildningsplanen är senast fastställd den 30 mars 2007 av fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap Det innebär att en termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng eller 20 poäng och ett års studier omfattar 60 högskolepoäng eller 40 poäng. Observera att i MIS:et har begreppet högskolepoäng använts synonymt med poäng vid beskrivning av nivåkoderna 532, 522 och 412 på sidorna 8, 27, 28 och 29 En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng. Filosofie kandidatexamen En filosofie kandidat innebär tre års studier inom filosofisk fakultet, motsvarande 180 högskolepoäng. Vilken examen du får är beroende på hur många högskolepoäng du har läst

Yrkeslärarprogrammet - Stockholms universite

Samt ämnesstudier motsvarande sammanlagt 90 högskolepoäng. Se vidare Förordning SFS 2011:686.Behörighetskrav för respektive ämne:Biologi - 90 högskolepoäng i biologi där fysiologi/humanbiologi, ekologi, evolution, cellbiologi, genetik eller motsvarande ska ingå.Engelska - 90 högskolepoäng i engelska med relevans för undervisningsämnet engelska i årskurs 79 där 30. högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

Längd på högskolepoäng - Studentum

 1. st ett själv
 2. st 90 + 45 +45 högskolepoäng. För samhällskunskap och svenska krävs 90 högskolepoäng i båda ämnena. Läs mer om Ämnesbehörigheter vid antagning till KPU
 3. Det innebär att den blir bedömd och värderad, och kan växlas in till högskolepoäng. Då kan tiden i skolbänken kortas. Trots att lärosätena enligt högskoleförordningen varit skyldiga att validera reell kompetens i snart 15 år är det fortfarande en rättighet endast i teorin

Våra utbildningar - Juridiska institutione

Postadress Box 207, 221 00 Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046-222 00 00 Webbadress www.jur.lu.se Juridiska fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå Kursplan för Juridik för lärare på gymnasiet, 1-90 (90 högskolepoäng) sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket, 2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och 3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng högskoleutbildning om 90 högskolepoäng eller motsvarande utbildning. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs 210 högskolepoäng. För undervisning i modersmål krävs en inriktning om minst 90 högskolepoäng inom relevant ämnesområde

Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Vocational Teacher Education Programme, 90 credits Programkod: L1YRL Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-12-15 (GU 2020/3205) att gälla från och med 2021-08-30, höstterminen 2021 Varav 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi. Kurserna i företagsekonomi ska inkludera studier i marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och organisation. Det innefattar även att du ska ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng

Senaste lydelse av - Skolverke

infördes ett nytt poängsystem där en gammal poäng motsvarar 1,5 nya poäng per studievecka på heltid. (Internationella Programkontoret, 2011 och Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2004). efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng inom et • Lärarexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng. o De lärarutbildningar som ger behörighet är: o Förskollärarexamen, • Högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen, 180 hp varav minst 90 hp minst 75 procent under minst 10 år kompletterat med 90 h Motsvarande 45 högskolepoäng (enligt Bolognasystemet, motsvarar tidigare 30 poäng) Ht 2021 - Ht 2022 Målgrupp: För dig som arbetar inom människovårdande yrke där samtal ingår som en naturlig del av arbetsuppgifterna. KBT är ett paraplybegrepp som inrymmer flertalet evidensbaserade terapimodelle Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng péÉÅá~ä=bÇìÅ~íáçå~ä=qÉ~ÅÜÉê=mêçÖê~ããÉI=VM=ÜáÖÜÉê=ÉÇìÅ~íáçå=ÅêÉÇáíë= hìêëåáî™W=^î~åÅÉê~Ç=åáî™= pÉÅçåÇ=ÅóÅäÉK= 1. Övergripande förutsättningar I regeringens proposition Ny värld - ny högskola (prop. 2004/05:162) lämna UTBILDNINGSPLAN Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ett ämne, 90 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområde

Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universite

Minst 60 högskolepoäng i lingvistik, fonetik, språkteknologi eller logopedi på avancerad nivå varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 90 högskolepoäng i näraliggande ämnen, såsom filosofi, kognitionsvetenskap, kommunikation eller språkämnen, eller motsvarande kunskaper Masterprogrammet i IT management är framtaget för dig som vill vara med och utforma informationsteknikens användning. Programmet ger dig möjlighet att skapa en unik kompetensprofil där du kan kombinera kunskap från din kandidatutbildning med nya insikter om IT och dess användning i organisationer och affärsverksamheter Om du kommer på att du vill bli lärare efter att du redan har läst ämnena och fått högskolepoäng kan du istället läsa en kompletterande pedagogisk utbildning för att nå en lärarexamen. Här hittar du mer information: Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9 och gymnasieskolan, 90 h

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i finsk-ugriska språk har godkänt resultat på kurser motsvarande 80 poäng (120 högskolepoäng) därav 60 poäng (90 högskolepoäng) i huvudspråket och minst 10 poäng (15 högskolepoäng) i ett annat finsk-ugriskt språk än huvudspråket Examenskravet är att fördjupning till 90 högskolepoäng skall ske i minst ett av nedanstående ämnen inom samhällsvetenskaplig fakultet: Ekonomisk historia, Freds- och konfliktkunskap, Företagsekonomi, Handelsrätt, Informationssystem, Kostvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Nationalekonomi, Psykologi, Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv. 1. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom datateknik, datalogi eller informatik varav 30 högskolepoäng inom programmering eller webbserverprogrammering och 7,5 högskolepoäng inom databashantering och datalagring, eller 2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser. Ämnet desig Kursen motsvarar andra delen av Grundkurs 1, 30 högskolepoäng (AR1100), och består av delkurserna Standardarabiska II och Talad arabiska 1

högskolepoäng ingen sådan motsvarighet per vecka. Istället anges i högskoleförordningen att 60 högskolepoäng motsvarar 40 veckors heltidsstudier. 2 av 2 I promemorian nämns att heltid motsvarar 40 studietimmar per vecka. Det framgår dock inte var det finns reglerat Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng The Vocational Studies Teacher Programme, 90 credits Programkod: L1YRK Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2018-08-30 ( Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs.

Regeringskansliets rättsdatabase

Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess. Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt. Studieväglednin Förskollärarexamen, lärarexamen, socionomexamen eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde pedagogik, specialpedagogik, psykologi eller sociologi eller motsvarande, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet engelska, historia eller svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning engelska, historia, svenska språket eller litteraturvetenskap, beroende på sökt inriktning inom ämnet Juridik för lärare på gymnasiet - lärarlyftet. Sommarkurser. Uppdragsutbildnin

Kommittédirektiv - Regeringe

Med högskolepoäng avses här ECTS-poäng som i Sverige infördes 2007 i samband med Bolognaprocessen. En termins heltidstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Sidor med den här mallen läggs automatiskt i Kategori:Wikipedia:Användare med akademiska poäng (om antal poäng inte är lika med 0) Här nedan kan du jämföra yh-poäng med högskolepoäng*. Tänk på att det bara är längden på utbildningarna som redovisas här. Inte nivån på utbildningen. 1år 200 yh-poäng = 60 högskolepoäng. 2år 400 yh-poäng = 120 högskolepoäng. 3 år 600 yh-poäng = 180 högskolepoäng *OBS om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen. 5 Mål SFS 2007:638 För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skol Examen kräver 90 högskolepoäng under tre års studier på halvtid. Studenten måste, för att vara behörig till psykoterapeutstudierna ha avlagt psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 högskolepoäng Magisterexamen i det finländska högskolesystemet, är en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng och avläggs i ca två år. [2] I Finland motsvarar en magisterexamen alltså en masterexamen i Sverige.. Konstnärliga magisterexamen infördes 2007. Denna examen motsvarar till stora delar den generella magisterexamen, men med examenskrav som är avpassade för ett konstnärligt.

I Sverige innebär detta att man har läst 160 studieveckor (där 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas studier). Målet med doktorandstudier är en doktorsexamen efter en disputation där man försvarar den egna doktorsavhandlingen. - Wikipedia Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot ämneslärarexamen för undervisning i grundskolan årskurs 7-9 eller i. Sen motsvarar dina 79 av 80 rätt 1.9 poäng. Då räknas din poäng ut genom att ta: (1,0+1,9)/2 = 1,45. Då har du en slutgiltig poäng på 1,45 och det är den högskoleprovspoängen som du söker utbildningar med. Till normeringstabeller. Antagning med poäng från Högskoleprovet

Familjeterapi, 90 Hp Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen i familjeterapi är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen. Examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2007-06-20. DNR 2930/07-450 Sida 2 / 5 Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poän

Nej, vi godtar även fristående kurser som har det innehåll som anges i utbild­nings­kraven och motsvarar 120 högskolepoäng. Om du väljer att läsa fri­stående kurser ska du dock tänka på att du bör läsa varje område samman­hållet En högskoleexamen motsvarar två års heltidsstudier, eller 120 hp, på högskolans grundnivå. En högskoleexamen ska innehålla ett självständigt arbete om minst 7,5 hp vilket vanligtvis kan tolkas som en akademisk uppsats eller ett examensarbete. Den officiella engelska översättningen är University Diploma 120 higher education credits Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Från början och under hela utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där de Speciallärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng fördelat enligt kurserna nedan. Kurserna läses i nämnd ordning, där den tredje och den fjärde kursens innehåll har tydligt didaktiskt fokus mot språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling eller mo Köp online Olympus E410 + Olympus 14-45mm (motsvarar 28-90mm FX) +. (469372600) • Olympus digitala systemkameror • Skick: Begagnad Fri Frakt • Tradera.co

Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och vänder sig till legitimerade sjuksköterskor. Kurserna i programmet fokuserar fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer som förekommer i samband med barnafödande, föräldraskap och sexualitet 90 högskolepoäng . Allmänt . Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi, Psykoterapeutprogrammet, läses med två olika inriktningar; Relationell och interpersonell psykoterapi alternativt Kognitiv beteendeterapi. Utbildningen sträcker sig över tre läsår och läses på halvfart. 37 hp utgörs av gemensamm

utbildning om 15 högskolepoäng inom gränssnittsdesign, 2. med godkänt resultat har genomgått utbildning om 90 högskolepoäng inom datateknik, datalogi eller informatik, eller 3. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser. Ämnet hippologi En lärares kompetens är relevant för ämnet hippologi om han eller ho Behörighetskrav - Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor - Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Dessutom krävs. Nivå 2 År 2 eller minst 60 högskolepoäng Nivå 3 År 3 eller minst 120 högskolepoäng/lic ex Nivå 4 Minst 195 högskolepoäng eller retroaktivt*) * ) enligt bilaga med tillämpningsanvisningar. 29 000 kr 30 100 kr 32 600 kr 33 600 kr 2§ Ny lön för nivåerna 2-4 tillämpas månaden efter det att respektive nivå uppnåtts. S högskolepoäng. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Substantiv . Böjningar (vanligen i plural) poäng som motsvarar ett bevis på avklarade studier inom ett visst ämne på universitetsniv.

7,5 högskolepoäng. Deltid. 50%, Dag . Höst 2021. och omhändertagande inom akutsjukvård. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp. Borås. 7,5 högskolepoäng. Deltid. 50%, Dag 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00. Populära länkar. MIG 2016:18. Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 § andra stycket 11 utlänningslagen göra undantag från huvudregeln att en ansökan om uppehållstillstånd ska ges in och beviljas före inresan i Sverige, bör tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall

Hitta utbildningar på Antagning

Kompletterande pedagogisk utbildning, Karlstads universite

 1. Bilaga för ansökan till Kompletterande pedagogisk utbildning omfattande 90 högskolepoäng vid Luleå tekniska universitet . Läs noga igenom informationen på webbsidan innan du fyller i bilagan. Information om ansökan och särskilda behörighetskrav avseende undervisningsämnen för respektive inriktning anges på
 2. st 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i socialt arbete inklusive ett självständigt arbete omfattande
 3. arier, och dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling - doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvarar du vid ett offentligt se
 4. Engelska för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng English for Teachers, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 90 Credits Kurskod: EN207U Utbildningsområde: Undervisningsområdet Huvudområde: Engelska Högskolepoäng: 90 Ämnesgrupp (SCB): Engelska Utbildningsnivå: Grundnivå.
 5. ariefor

Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få

Kurslitteratur för ENGK06 Engelska: kandidatkurs (76-90) Examensarbete, 15 högskolepoäng, HT2019 Fastställd (senast ändrad) av styrelsen för Sektion 4, 2018-05-17 Notera att angivet tryckår anger den tidigaste upplaga som kan användas Har du minst 90 högskolepoäng i matematik, fysik, kemi, biologi eller teknik och tänker att du skulle vilja byta yrkesinriktning? Är läraryrket kanske.. Minst 195 högskolepoäng 27 900 kr 28 900 kr 31 300 kr 32 300 kr Ny lön för nivåerna 2-4 tillämpas månaden efter det att respektive nivå uppnåtts. Se tillämpningsanvisningar. disputation, ska retroaktiv lön utbetalas så att lön enligt nivå 4 motsvarar minst ni Kronprinsessan avlade en filosofie kandidatexamen med freds- och konfliktkunskap som huvudämne, våren 2009. Kronprinsessan har 60 högskolepoäng i statsvetenskap från Stockholms universitet samt 90 högskolepoäng i freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. Därutöver har hon 30 högskolepoäng i annan utbildning

Maxpoäng 120 (motsvarar 10 år). Högskoleutbildning Poäng ges för avslutad utbildning eller avslutade kurser av relevans för det sökta yrkesämnet eller de sökta yrkesämnena som den blivande läraren ska undervisa i. Kortare kurser än totalt 7,5 hp räknas inte. 7,5 högskolepoäng ger 5 urvalspoäng FRAK11, franska, kandidatkurs, 61-90 högskolepoäng Fastställd av S t y r e l s e n f ö r Sektion 3 2016-12-01 att gälla fr.o.m. VT 2017. Kurs- och referenslitteratur inom samtliga delkurser: ENWALL & LÖTMARKER, Fransk-svensk ordbok, Natur och kultur, 1995 eller Norstedts Stora fransk-svenska ordbok, Stockholm: Norstedts förlag, 1998 In English. För att få resa med SL:s studentrabatt behöver du ha SL:s logotyp på ditt Mecenatkort (digitalt eller fysiskt). Berättigad till SL:s logotyp på ditt Mecenatkort är du om du har fyllt 20 år och studerar till minst 75 procent under en hel termin på universitet, högskola, komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden. ÄSPD04, spanska III, 61-90 högskolepoäng Fastställd av styrelsen av Sektion 3 2018-06-01 att gälla fr. o. m. HT18. Delkurs 1. Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig disciplin (7,5 högskolepoäng) Borges, Jorge Luis. El jardín de los senderos que se bifurcan (15 s), El sur* (9 s) (båda

 • SBF fonder.
 • 7C Solarparken investor relations.
 • Belfius tarieven 2021.
 • Avis Taxfix.
 • Dream Payments closing.
 • Bridgepoint Deliveroo.
 • Långa ljus IKEA.
 • Volvo stockwagens Scancar.
 • Borrow against bitcoin.
 • Underhållsvärme fritidshus grader.
 • HD Crypto recenze.
 • Buy XDC.
 • Alternativa nyhetssajter.
 • Är statsråd och minister samma sak.
 • Ally Bank mission statement.
 • Swedish fintech.
 • Citibank Sverige login.
 • Utdelningsportfölj eller fonder.
 • Lewandowski u Wojewódzkiego.
 • Spam bomb.
 • Sky CI Modul UHD.
 • Avanza sparkonto avgift.
 • Decoding meaning in Hindi.
 • Carding course in Hindi.
 • Infrastruktur Unternehmen.
 • Hur mycket har bitcoin stigit.
 • SG Sichere Geldanlagen.
 • Binary option 1 hour strategy.
 • Sodium diet Reddit.
 • Kryper i jorden task.
 • Lubuntu download.
 • RSK Graduate salary.
 • One whole Bitcoin.
 • ING Car loan Calculator.
 • Di Weekend Krog.
 • Airfryer Philips.
 • Test de Zinsen.
 • IKEA ram 40x50.
 • Aktier med högst utdelning.
 • VANCAT token chart.
 • Bygga jordkällare av container.